Budget 2023

november 21, 2022|

Budget 2023 I budgetgrundlaget forventes der i perioden 2023- 2026 et underskud på kr. 50,3 mio. kr. med en overskridelse af servicerammen for 2023 på 4 mio. kr. samt en overskridelse på anlæg på 35,4 [...]

Fra Ældreråd til Seniorråd

marts 16, 2022|

Pressemeddelelse Ældreråd bliver til Seniorråd Da Ældrerådet konstituerede sig efter valget, blev det nye Råd enige om at ændre navnet fra Ældrerådet Frederikssund Kommune til Seniorrådet Frederikssund Kommune. Byrådet har beslutningskompetencen til at ændre [...]

Resultat af Ældrerådsvalget 2021

november 18, 2021|

Resultatet af Ældrerådsvalget 16. november 2021. Først vil jeg godt på Ældrerådets vegne takke de mange tilforordnede der sikrede et velgennemført Ældrerådsvalg. Der var opstillet 16 kandidater, til de 9 medlemmer og op til [...]

Kandidatliste Ældrerådsvalget 2021

oktober 10, 2021|

Kandidater til Ældrerådsvalget 16. november 2021 Listens rækkefølge er udarbejdet ved lodtrækning: Jørgen Andreas Hansen, Slangerup. Finn Bredde Olesen, Frederikssund, Peter Møller, Frederikssund, Torben Bagh, Frederikssund, Berit Stehr, Jægerspris, Anne-Mette Olsen, Skibby, Lissi Gyldendahl, Frederikssund, Inga [...]

Ældrerådsmøder 2022
27. januar
28. februar
28. Marts
2. maj
30. maj
8. august
5. september
26. september
31. oktober
28. november

Dialogmøder 2022
30. marts