Resultatet af Ældrerådsvalget 16. november 2021.

Først vil jeg godt på Ældrerådets vegne takke de mange tilforordnede der sikrede et velgennemført Ældrerådsvalg.

Der var opstillet 16 kandidater, til de 9 medlemmer og op til 9 suppleanter, der skulle vælges.

Følgende kadidater er valgt til Ældrerådet:

Valgdeltagelsen blev 53,4% og de ni medlemmer af Ældrerådet i de kommende fire år 2022 – 2025 er:

 • Anne-Mette Olsen              1180 stemmer
 • Lis Olsen                              1130 stemmer
 • Lissi Gyldendal                   1099 stemmer
 • Jørgen Andreas Hansen    740 stemmer
 • Berit Stehr                            632 stemmer
 • Vicki Hansen                       516 stemmer
 • Inga Solveig Helver            395 stemmer
 • Lars Boe Knudsen              341 stemmer
 • Peter Møller                        294 stemmer

Suppleanterne blev i nævnte rækkefølge:

 1. Finn Bredde Olsen
 2. Søren Holmgaard
 3. Johan Gaunitz
 4. Torben Bagh
 5. Hans-Jørgen Bøgfeldt
 6. Kjell Arthursson Nilsson
 7. Bjarne Christian Leth Hansen

Ældrerådet holder konstituerende møde den 8. december.

Skema med alle tallene:
Afstemning ældrerådsvalg 2021

Lissi Gyldendahl
formand