Resultat af Ældrerådsvalget 2021

By |2022-03-20T19:12:42+00:00november 18, 2021|

Resultatet af Ældrerådsvalget 16. november 2021. Først vil jeg godt på Ældrerådets vegne takke de mange tilforordnede der sikrede et velgennemført Ældrerådsvalg. Der var opstillet 16 kandidater, til de 9 medlemmer og op til 9 suppleanter, der skulle vælges. Følgende kadidater er valgt til Ældrerådet: Valgdeltagelsen blev 53,4% og de ni medlemmer af Ældrerådet i [...]

Kom og mød kandidaterne der stiller op til Ældrerådsvalget 16. november 2021

By |2021-10-16T09:36:42+00:00oktober 16, 2021|

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021, samtidig med Kommunal- og Regionsvalget: Der er 16 personer der har meldt sit kandidatur til Ældrerådsvalget- der skal vælges 9 medlemmer og op til 9 suppleanter. Du kan møde de 16 kandidater den 4. november kl. 14- 16 i Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund, hvor de [...]

Kandidatliste Ældrerådsvalget 2021

By |2021-10-10T16:10:10+00:00oktober 10, 2021|

Kandidater til Ældrerådsvalget 16. november 2021 Listens rækkefølge er udarbejdet ved lodtrækning: Jørgen Andreas Hansen, Slangerup. Finn Bredde Olesen, Frederikssund, Peter Møller, Frederikssund, Torben Bagh, Frederikssund, Berit Stehr, Jægerspris, Anne-Mette Olsen, Skibby, Lissi Gyldendahl, Frederikssund, Inga Solveig Helver, Jægerspris, Lars boe Knudsen, Slangerup, Bjarne C. Leth Hansen, Frederikssund, Kjeld Arthursson Nilsson, Frederikssund, Lis Olsen, Frederikssund, Vicki Hansen, [...]

Budgetaftale 2022- 2025

By |2021-10-01T11:32:31+00:00oktober 1, 2021|

En enig budgetaftale for 2022- 2025 er indgået den 17. september 2021 og vedtaget i Byrådet den 29. september 2021. En budgetaftale, der på ældreområdet ser fin ud. Vi mangler dog at der bliver afsat flere penge til personale på plejehjemmene. Indeholdt i aftalen på Ældreområdet: Som udgangspunkt er anlægsrammen på 150 mio. kr. 2.267,7 mio. [...]

Ældrerådets høringssvar til Budget 2022

By |2021-09-04T14:07:37+00:00september 4, 2021|

Ældrerådets Frederikssund Kommunes høringssvar til Budget 2021-2025   Generelle bemærkninger Generelt synes Ældrerådet at budgettet er uden visioner for Ældreområdet i alle budgetoverslagsårene. Ældrerådet beklager, at der ikke er foreslået udvidelser på ældreområdet, da alle plejehjemmene er presset personalemæssigt. Ældreområdet har observeret, at servicerammen en ikke er fuldt udnyttet samtidig med at der budgetteres med en [...]

Ældrerådets høringssvar til Kommuneplan 2021-2033

By |2021-09-04T14:05:10+00:00september 4, 2021|

Frederikssund den 27. august 2021 Ældrerådets høringssvar til Frederikssund Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-2033 Ældrerådet anbefaler, at der afsættes jord til 2 nye plejehjem fra 2021 til 2033, hvoraf de ene foreslås placeret i i Frederikssund Nord da de fleste borgere, der flytter på plejehjem, ønsker at blive i den del af byen de bor i. [...]

Vil du hjælpe med Ældrerådsvalget?

By |2021-07-25T18:13:21+00:00juli 25, 2021|

Der skal være Valg til Ældrerådet den 16. november 2021, sammen med Kommunal- og regionsvalget. Vi kan godt bruge mange flere Tilforordnede til at være med til at foretage valghandlingen. Du kan tilmelde dig hos her på hjemmesiden under "Kontakt" eller kontakte et af Ældrerådsmedlemmerne. Ældrerådsvalget foregår samme steder som de to andre valg og stemmesedlen [...]

Valg til Ældrerådet den 16. november 2021

By |2021-04-26T14:49:45+00:00april 25, 2021|

Der er snart valg til Ældrerådet! Er du interesseret i at være med til at varetage de + 60 åriges interesser overfor Byrådet- så stil op til ældrerådsvalget den 16. november 2021. Ældrerådet er de ældres lokale talerør. I alle kommuner findes et ældreråd, der rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og er direkte talerør til kommunen [...]

Go to Top