Mødedatoer og mødeleder ved ordinære møder i 2020 fremgår af nedenstående.

Dato                       Mødeleder

7. januar 2020.    Lissi Gyldendahl

30. januar 2020. Vibeke Davids Hansen

februar 2020. Arne Christensen

marts 2020. Christian Heiberg

april 2020. Vicki Hansen

maj 2020. Søren Holmgaard