Dagsordenen er ikke kommet endnu.

Mødeleder ved ordinære møder i 2019 fremgår af nedenstående tabel.

Dato Mødeleder
31. januar Bent
28. februar Rigmor
28. marts Lissi
2. maj Vibeke
28. maj Vicki
8. august Christian
29. august Arne
26. september Søren
31. oktober Lise Lotte
28. november Bent