Ældreorganisationerne i Frederikssund afholdt tirsdag den 9.april 2019 borgermøde om ”Sundhedsreformen” i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.

Regeringen har fremlagt et forslag til en Sundhedsreform, der vil betyde store ændringer i hvem, der skal behandle de ældre når de bliver syge.

  • 500.000 flere patienter skal behandles ambulant tættere på hjemmet af deres egen læge eller af det kommunale  sundhedspersonale, kan kommunerne klare det?
  • 40.000 færre indlæggelser på sygehusene frem mod 2025, kan det realiseres?
  • Vil der være penge nok i sundhedsvæsenet?
  • Er der personale nok?

Vi havde derfor inviteret vores lokale folketingskandidater Rasmus Stoklund, (A), Hans Andersen (V), Kjeld Haslund, (K), Trine Torp (SF) og Glen Madsen(O)til en paneldebat hvor de fortalte, hvad de mener om forslaget til en ny Sundhedsreformen. Der var mødet 56 deltagere op til mødet, hvor en del stillede spørgsmål til politikerne. Ældreorganisationerne spurgte om betyder Sundhedsreformen for de ældre- og er der penge nok? Der er tal der siger at vi bliver ca 250.000 flere ældre frem til år 2025.

Mødet gav godt indblik i hvad de forskellige partier vil med sundhedsopgaven i fremtiden. Alle ønsker at der skal være en række Akutsygehuse/Sundhedshuse, der skal behandle de kronisk syge- og at der skal ske en kommunalisering af mange af de medicinske sygehusopgaver.

 

Med venlig hilsen
Ældreorganisationerne i Frederikssund Kommune