Her vil informationer om Ældrerådsvalget 16. november 2021 blive lagt ind.

Her kan du læse resultatet af Ældrerådsvalget 2021:

Afstemning ældrerådsvalg 2021

Alle der er bosiddende i Frederikssund Kommune på valgdagen og er fyldt 60 år kan stille op til Ældrerådet.

Ældrerådet vil afholde fire Opstillings- og informationsmøder rundt i de fire gamle kommuner i juni måned. Her kan  kandidaterklæringen til opstilling til Ældrerådet udfyldes. Kandidaterklæringen kan også afhentes og udfyldes i Borgerservice på Rådhuset. Sidste frist for opstilling er den 28. september 2021 kl, 12

Der er aftalt fotografering af kandidaterne mandag den 11. oktober 2021  kl. 12- 14, på Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.

Vi planlægger at afholde et orienteringsmøde for de Tilforordnede den 2. november 2021- I hører nærmere

Vi er i gang med at planlægge et offentligt møde, hvor kandidaterne kan præsenterer sig og fortælle, hvorfor de stiller op til Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet  den 16. november 2021. Alle der er bosiddende i Frederikssund kommune på Valgdagen og er 60 år kan opstille til valget