Her vil informationer om Ældrerådsvalget 16. november 2021 blive lagt ind.

Alle der er bosiddende i Frederikssund Kommune på valgdagen og er fyldt 60 år kan stille op til Ældrerådet.

Ældrerådet vil afholde fire Opstillings- og informationsmøder rundt i de fire gamle kommuner i juni måned. Her kan  kandidaterklæringen til opstilling til Ældrerådet udfyldes. Kandidaterklæringen kan også afhentes og udfyldes i Borgerservice på Rådhuset. Sidste frist for opstilling er den 28. september 2021 kl, 12

Der er valg til Ældrerådet  den 16. november 2021. Alle der er bosiddende i Frederikssund kommune på Valgdagen og er 60 år kan opstille til valget