Ældrerådet har udarbejdet en kort oversigt over arbejdet i Ældrerådet i 2018.

Som I kan læse, har det været et meget arbejdsomt år, hvor vi blandt andet har fået drøftet Rådets interne arbejdsgange og opgaver. Vi især haft et godt samarbejde med Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget amt med administrationen om diverse informationsmøder.
Vi har i årets løb naturligvis lagt vægt på, at have en god kontakt med vores bagland, de + 60 årige borgere og andre Ældreorganisationer.
Vi har afholdt to borgermøder i 2018, hvoraf det ene var i samarbejde med de andre ældreorganisationer i Frederikssund kommune.
God læselyst

Læs her: Ældrerådets Årrsberetning 280219