Nyheder

Hjem/Nyheder

Vil du hjælpe med Ældrerådsvalget?

By |2021-07-25T18:13:21+00:00juli 25, 2021|

Der skal være Valg til Ældrerådet den 16. november 2021, sammen med Kommunal- og regionsvalget. Vi kan godt bruge mange flere Tilforordnede til at være med til at foretage valghandlingen. Du kan tilmelde dig hos her på hjemmesiden under "Kontakt" eller kontakte et af Ældrerådsmedlemmerne. Ældrerådsvalget foregår samme steder som de to andre valg og stemmesedlen [...]

Valg til Ældrerådet den 16. november 2021

By |2021-04-26T14:49:45+00:00april 25, 2021|

Der er snart valg til Ældrerådet! Er du interesseret i at være med til at varetage de + 60 åriges interesser overfor Byrådet- så stil op til ældrerådsvalget den 16. november 2021. Ældrerådet er de ældres lokale talerør. I alle kommuner findes et ældreråd, der rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og er direkte talerør til kommunen [...]

orientering om budget 2021 på ældreområdet

By |2020-11-04T08:47:18+00:00november 4, 2020|

På Ældreområdet blev budget 2021 giv – og tag! Alle områder bliver underlagt et ”Omprioriteringsbidrag” Der skal opnås besparelse på 0.5 pct i 2021 stigende til 1 pct i 2024. 10 mio.  i 2021 stigende til 20 mio i 2024. Det eneste positive i denne store besparelse er, at I det omfang den konkrete udmøntning vurderes [...]

Ældrerådet foreslår et nyt “Informations- og Klageråd”

By |2020-10-30T18:53:09+00:00oktober 30, 2020|

Efter Tv2’ udsendelse ”Bag facaden” i august har Ældrerådet i Frederikssund modtaget klager over indsatsen af Ældreservicen i Frederikssund Kommune. Ældrerådet tog det op til drøftelse på et fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 8. september, hvor vi foreslog at oprette en form for Klageråd, hvor borgeren kan klage over indsatsen på ældreområdet. De klager ældrerådsmedlemmerne [...]

Budget 2021-2024. Lukning af 24 pladser på Peders Have

By |2020-09-19T08:18:33+00:00september 19, 2020|

Ældrerådet synes, det vil være en stor fejl at lukke plejehjemspladser. Borgmesteren har sendt et forslag til budget, med et sparekatalog med besparelser for 43 mio. kr., i høring frem til den 20. september 2020. der skal spares 19 mio. kr. i 2021 stigende til 50 mio. kr. i 2024. På ældreområdet er det største spareforslag [...]

Fra stort set alle ældreråd lyder der ros til kommunernes coronahåndtering.

By |2020-08-25T08:05:53+00:00august 25, 2020|

Fra stort set alle ældreråd lyder der ros til kommunernes coronahåndtering. Mogens Rasmussen, formand Danske Ældreråd Det fremgår af en ny undersøgelse, som Danske Ældreråd har gennemført. I undersøgelsen peger ældrerådene blandt andet på, at personalet har vist sig enestående til at tilpasse sig den nye situation, at kommunerne har været gode til at informere borgerne [...]

Restriktion for plejehjemsbesøg og på kommunens rehabiliteringsafdeling

By |2020-07-12T07:06:12+00:00juli 12, 2020|

Den 2. juli 2020 åbnede Sundhedsstyrelsen for besøg på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser mv. Ældrerådet satte spørgsmålstegn ved besøgsrestriktionerne på kommunens plejehjem og på Rehabiliteringsafdelingen. På plejehjemmene skal besøgende ringe forud for besøg. Da det jo er beboernes egen bolig, manglede Ældrerådet en begrundelse for, at besøgende skal meddele deres besøg. Vi er i Ældrerådet selvfølgelig [...]

Ældrerådets årsberetning 2019

By |2020-05-25T14:16:09+00:00april 6, 2020|

Ældrerådet har fornøjelsen at udgive vores beretning for 2019. Vi har haft mange og forskellige opgaver i årets løb. I kan læse årsberetningen her: Årsberetning 2019 06.04.20 endelig      

Covid-19 afsnit på Tolleruphøj

By |2020-04-06T09:05:34+00:00april 6, 2020|

Flere beboere på Peders Have og personaler er konstateret smittet med Covid-19. Frederikssund Kommune har derfor taget ubrugte lokaler på Tolleruphøj i brug og her oprettet et Coronaafsnit til brug for smittede beboere. Det kan være er en svært tid, og  især for pårørende at forstå, at det er nødvendigt at tage deres kære ud af [...]

Go to Top