Flere beboere på Peders Have og personaler er konstateret smittet med Covid-19.

Frederikssund Kommune har derfor taget ubrugte lokaler på Tolleruphøj i brug og her oprettet et Coronaafsnit til brug for smittede beboere.

Det kan være er en svært tid, og  især for pårørende at forstå, at det er nødvendigt at tage deres kære ud af deres almindelige hverdag. Men, det er nødvendigt at isolere smittede for at tage hensyn til både de smittede, andre beboere og personale.

Kapaciteten på den tidligere rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj giver mulighed for op til 28 senge (to sengsstuer). Antallet af indlagte på afdelingen vil forventligt stige i den kommende tid.

Afdelingen er valgt som Covid19-afdeling fordi den netop er adskilt fra det øvrige omsorgscenter. Medarbejdernes mulighed for omklædning er ligeledes opdelt. Beboere og pårørende på Tolleruphøj er orienteret om etableringen af de midlertidige pladser i starten af sidste uge gennem brev og personligt opfølgende samtaler. Hillerød Kommune har fået mulighed for at anvende op til ti pladser på afdelingen, hvortil de både leverer personale og værnemidler.

Lissi Gyldendahl
formand for Ældrerådet