Danske Ældreråd godkendte på repræsentantskabsmøde den 16. juni 4 mærkesager:

Se vedlagte:

Danske-Aeldreraads-maerkesager_samlet 2021