Hvis du ønsker at stille op til ældrerådsvalget, kan du tilmelde dig her:

https://www.frederikssund.dk/Politik/Udvalg-raad-og-naevn/Aeldreraadet/opstilling-til-aeldreraadet-2021