Love og Vejledninger der vedrører ældrerådsarbejdet Column 2
Socialministeriets Vejledning om Ældreråd Soc.min_.-vejl.-nr.-40.2011