Ældrerådet afholdt i november 2018 et seminar, hvor vi blandt andet aftalte arbejdsgange i Rådsarbejdet.

Referat Ældrerådsseminar 19. november 2018