Ældrerådet afholdt i november 2018 et seminar, hvor vi blandt andet aftalte arbejdsgange i Rådsarbejdet: Referat Ældrerådsseminar 19. november 2018 (1)
Kvalitetsstandarder 2019 Kvaitetsstandarder 2019
Ældrerådets Kommunikationsstrategi Ældrerådets Kommunikationsstrategi 280219 (1)
Ældre- og Værdighedspolitik 2018- 2021 Ældre- og Værdighespolitik 2018-2021
Column 2 Value