Her finder du referater og høringssvar fra møder med Administrationen.

Referater af møder mellem Ældrerådet og administrationen 2019

Bilag

Møde med administrationen om oplæg til budget 2021-2014 2020-09-01 – Referat fra budgetmøde med Ældrerådet (1)
Punkt_52_Bilag_4_Referat_fra_dialogmoede_mellem_VEL_og_Aeldreraadet_2_april_2019